Голова Комітету


Кожем'якін
Андрій Анатолійович

 Вітальне слово Голови Комітету

докладніше

Діяльність Комітету

06 вересня 2018, 17:15 Комітет

Р І Ш Е Н Н Я Комітету за результатами заслуховування інформації Голови Конкурсної комісії Майданика Р.А. та заступників Директора Державного бюро розслідувань Варченко О.О. та Буряка О.О. щодо кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань

РІШЕННЯ

 

від 05 вересня 2018 року

протокол № 94

 

 

Про інформацію Голови Конкурсної комісії Майданика Р.А. та заступників Директора Державного бюро розслідувань Варченко О.О. та Буряка О.О. щодо кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань[1]

 

______________________________________________________________________

 

Відповідно до частини першої статті 1, пункту 3 частини першої статті 11, статті 14, 24 Закону  України «Про комітети Верховної Ради України» Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув на своєму засіданні 05 вересня 2018 року питання щодо:

- інформації Голови Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань Майданика Р.А. (далі –  Конкурсної комісії) про результати роботи Конкурсної комісії по кадровому забезпеченню Державного бюро розслідувань;

- інформації Директора Державного бюро розслідувань Труби Р.М. щодо залишення без розгляду подання Конкурсної комісії про призначення 27 переможців конкурсу на посади директорів територіальних управлінь та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.

 

Заслухавши інформацію Голови Конкурсної комісії Майданика Р.А. про результати роботи Конкурсної комісії по кадровому забезпеченню Державного бюро розслідувань, зокрема щодо залишення без розгляду Директором Державного бюро розслідувань Трубою Р.М. подання Конкурсної комісії про призначення 27 переможців конкурсу на посади директорів територіальних управлінь та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань від 18 липня 2018 року, а також відповідну інформацію першого заступника Директора Державного бюро розслідувань Варченко О.О. та заступника Директора Державного бюро розслідувань Буряка О.О. Комітет зазначає про наступне.

Конкурсна комісія 18 липня 2018 року обрала 27 переможців конкурсу на зайняття посад директорів територіальних органів та підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань і того ж дня внесла подання про їх призначення Директору Державного бюро розслідувань.

30 серпня 2018 року Конкурсна комісія отримала лист Державного бюро розслідувань ( № 01-1480 від 28.08.2018 р.) про неможливість розглянути питання щодо призначення на вакантні посади кандидатів, відібраних Конкурсною комісією згідно з рішенням від 18.07.2018 р. Рішення Директора Державного бюро розслідувань Труби Р.М. обґрунтовується відсутністю результатів психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа таких кандидатів, що унеможливлює здійснення оцінки їх особистих, ділових та моральних якостей.

Законом України «Про Державне бюро розслідувань» (далі - Закон) встановлено особливий порядок призначення осіб на вакантні посади, що визначені у частині першій статті 10, частині першій статті 13 та частині першій статті 24 Закону.

Відповідно до частини першої статті 13 Закону директори територіальних органів, керівники підрозділів центрального апарату та працівники підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 11 Закону.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 12 Закону Директор Державного бюро розслідувань призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Державного бюро розслідувань, директорів та заступників директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань. Ці повноваження Директор Державного бюро розслідувань здійснює за погодженням із першим заступником та заступником Директора Державного бюро розслідувань.

Згідно із приписами чинного законодавства Директор Державного бюро розслідувань після отримання від Конкурсної комісії відповідних подань повинен розпочати спеціальну перевірку осіб, які претендують на зайняття посад у Державному бюро розслідувань.

Так, перевірка щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», проводиться стосовно кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на відповідні посади в Державному бюро розслідувань. Організація проведення такої перевірки відповідно до пункту 4 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи.

Спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», проводиться стосовно кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на відповідні посади в Державному бюро розслідувань. Організація проведення такої перевірки відповідно до пункту 10 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, покладається на керівника відповідного органу, на посаду в якому претендує особа.

Непроходження спеціальної перевірки, власне, і є законною підставою, яка виключає можливість призначення особи на посаду у Державне бюро розслідувань (частина перша статті 15 Закону).

Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа згідно чинного законодавства не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, що сприяє формуванню оцінки працівника.

З огляду на те, що дана ситуація набула значного суспільного резонансу, а також за необхідності дотримання вимог Конституції та законів України, Комітет вирішив:

 

1. Інформацію Голови Конкурсної комісії Майданика Р.А., першого заступника Директора Державного бюро розслідувань Варченко О.О. та заступника Директора Державного бюро розслідувань Буряка О.О. щодо кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань, зокрема щодо ситуації із 27 переможцями конкурсу на посади директорів територіальних управлінь та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань взяти до відома.

2. Рекомендувати Директору Державного бюро розслідувань Трубі Р.М. розглянути по суті подання Конкурсної комісії про призначення на посади директорів територіальних органів та керівників центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань переможців конкурсу від 18 липня 2018 року, призначити щодо означених осіб спеціальну перевірку та прийняти визначені законом рішення.

3. Повернутися на найближчому засіданні Комітету до розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 5395–д) та переглянути попереднє рішення Комітету по деяким поправкам з метою уточнення окремих положень Закону.

4. Звернутися до правоохоронних органів щодо перевірки обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення Директором Державного бюро розслідувань, а саме вчинення діянь, що можуть містити ознаки злочину у сфері службової діяльності та, які завдають істотної шкоди інтересам окремих громадян чи державним інтересам.

Контроль за виконанням цього Рішення покладається на Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 [1] Назва питання скорочена. Директор Державного бюро розслідувань Труба Р.М. повідомив про неможливість участі у засіданні Комітету