Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота у Комітеті > Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

Голова Комітету


Монастирський Денис Анатолійович


докладніше

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

28 лютого 2018, 16:57 Комітет

Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто на своєму засіданні 28 лютого 2018 року (протокол № 84) доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 6430 від 02.02.2018 р.)

  До реєстр. № 6430 від 02.02.2018 р. (Доопрацьований)
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 Відповідно до статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та доручення Голови Верховної Ради України А. Парубія Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто на своєму засіданні 28 лютого 2018 року (протокол № 84) доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 6430 від 02.02.2018 р.), поданий Кабінетом Міністрів України.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, Уряд України  доопрацював проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань», реєстр № 6430 від 10.05.2017 р. з метою удосконалення законодавчої основи діяльності Державного бюро розслідувань (далі - ДБР), усунення колізій між різними законодавчими актами, якими визначається порядок реалізації покладених на ДБР функцій, а також врегулювання питання щодо можливості проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, підслідність яких віднесено до ДБР, слідчими інших органів до початку функціонування Бюро, але не пізніше 1 вересня 2018 року.

Для досягнення зазначеної мети у законопроекті пропонується внести до Кримінального процесуального кодексу України та законів України «Про Державне бюро розслідувань», «Про оперативно-розшукову діяльність» зміни, відповідно до яких:

-       врегулювати на законодавчому рівні питання проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, підслідність яких віднесено до ДБР, слідчими інших органів до початку функціонування Бюро;

-       усунути колізії між нормативно-правовими актами, які визначають функціональні повноваження ДБР, у тому числі, привести положення Закону України «Про Державне бюро розслідувань» у відповідність до положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо визначення суб’єктів, розслідування яких входить до функціональних повноважень Бюро), а також розширити коло суб’єктів, які за підслідністю будуть віднесені до ДБР, а саме це: Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступники та члени, голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, його заступник та члени, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, судді Конституційного Суду України, Голова Вищої ради правосуддя, його заступник та члени, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, його заступник та члени, голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники;

-       доповнити перелік підрозділів ДБР, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, зокрема, оперативно-технічними підрозділами, підрозділами оперативного документування;

-       уточнити місцезнаходження територіальних органів з метою забезпечення ефективної діяльності ДБР.

Крім того, у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» пропонується розширивши перелік оперативних підрозділів ДБР, а також службових осіб Бюро, які матимуть право затверджувати постанову про заведення оперативно-розшукової справи та продовжувати строк ведення такої справи.

У Законі України «Про Державне бюро розслідувань» пропонується викласти у новій редакції пункт 1 частини першої статті 5 «Завдання Державного бюро розслідувань», підпункти 2–6 частини четвертої статті 9 «Структура і чисельність Державного бюро розслідувань», частину першу статті 13 «Директори територіальних органів і керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їхні заступники», а також доповнити Закон новими статтями 141 «Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань» та 142 «Присяга осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань» тощо.       

Проаналізувавши законопроект, народні депутати України – члени Комітету погодилися з нагальною необхідністю як скорішого вирішення цілого комплексу правових, структурно-організаційних, процедурних, кадрових питань, пов’язаних із початком роботи ДБР та належним виконанням покладених на нього завдань і функцій.

Крім того, в ході обговорення було наголошено, що внесення змін до низки законодавчих актів України є важливими як для забезпечення діяльності самого ДБР, так і функціонування всіх органів досудового розслідування в цілому.

Також, Комітет звертає увагу на те, що на розгляді Верховної Ради України знаходяться проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень з питань діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 7450 від 26.12.2017 р.), поданий народними депутатами України М. Найємом, О. Сотник, Л. Ємцем та іншими.

Слід зазначити, що за своєю структурою законопроект за реєстр. № 7450 містить ідентичні правові норми та аналогічні положення із доопрацьованим законопроектом за реєстр. № 6430. Обидва законопроекти регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо правового регулювання одних і тих же суспільних відносин.

Загалом, переважна більшість положень обох законопроектів є тотожними, зокрема, у частині змін до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та у більшості положень Закону України «Про Державне бюро розслідування».

Відповідно до статті 100 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» такі законопроекти вважаються альтернативними та мали бути визначенні такими під час їхньої реєстрації у парламенті.

З огляду на зазначене, Комітет вважає за доцільне одночасний розгляд Верховною Радою України законопроектів реєстр. № 6430 (доопрацьований) та реєстр. № 7450.

Також, Комітет взяв до уваги зауваження, висловлені в експертних висновках Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Інституту законодавства Верховної Ради України, які в цілому підтримують доцільність усунення законодавчих прогалин і колізій в частині забезпечення діяльності ДБР, але, разом з тим, зазначають і про недоліки доопрацьованого законопроекту реєстр. № 6430.

Директор Державного бюро розслідувань вважає, що запропоновані законопроектом зміни передбачають можливість врегулювання лише першочергових та найбільш проблемних питань на початковому етапі формування ДБР. Проте, задля забезпечення подальшої ефективної діяльності Бюро також потребують законодавчого врегулювання не менш важливі питання щодо врегулювання способу реалізації повноважень Директора ДБР, джерел фінансування діяльності ДБР та інше.

Генеральна прокуратура України вважає неприйнятним запропонований концептуально новий підхід до завершення після початку діяльності ДБР розпочатих кримінальних проваджень, оскільки він суперечить як приписам КПК України (абзацом 2 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» строк дії повноважень слідчих прокуратури, зокрема з дорозслідування, обмежено двома роками), а також не враховує вимог Конституції України (пункт 9 розділу XV «Перехідні положення» передбачає, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції).

Також, Генеральною прокуратурою України вбачається безпідставним закріплення у проекті права Директора ДБР, керівників територіальних органів ДБР, їх заступників витребовувати для подальшого розслідування кримінальні провадження на власний розсуд з огляду на те, що КПК України не передбачає інституту витребовування кримінальних проваджень, а отже, і відсутній спосіб його реалізації. Крім того, ні керівник ДБР, ні його заступники не мають процесуального статусу, а тому не наділені правами у кримінальному провадженні, відповідно не можуть ухвалювати у них рішення.

Інститут законодавства Верховної Ради України вважає, що уточнюючих змін потребують відповідні положення пункту 1 частини 4 статті 216 КПК, статті 5 і 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та стаття 142 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України зауважує, що дискреційні повноваження, які пропонується надати Директору ДБР, його першому заступнику та заступникам, керівникам територіальних органів та їх заступникам щодо ініціювання перед відповідним прокурором передачі окремих кримінальних проваджень, створюють певні корупційні ризики та можливості для зловживання зазначеними службовими особами ДБР своїми повноваженнями.

Також залишається невирішеним питання, що слід робити із заявами та повідомленнями про кримінальні правопорушення, поданими до органів внутрішніх справ, органів Національної поліції після набрання чинності Законом України «Про Державне бюро розслідувань» (1 березня 2016 року) і відомості щодо яких не внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, але які відповідно до Закону підслідні ДБР, до початку діяльності Бюро.

Разом з тим, Головне науково-експертне управління вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект за реєстр. № 6430 (доопрацьований) може бути прийнятий за основу за умови врахування зазначених зауважень та пропозицій.

На підставі викладеного вище, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ухвалив рішення (підтримали – 11 голосів, проти – 1, утрилось - 4) рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 6430 від 02.02.2018 р.) прийняти за основу .

Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. Кожем’якіна.

Проект постанови Верховної Ради України та необхідні матеріали додаються.

Просимо розглянути. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                             А. Кожем’якін