Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота у Комітеті > Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

Діяльність Комітету

Законопроектна робота

Аудіо ВідеоФото

Медіа-архів

RSS
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

20 жовтня 2017, 10:17 Комітет

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на своєму засіданні розглянув поданий народними депутатами України Д. Лубінцем, С. Валентировим та О. Пономарьовим проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо організаційного удосконалення кримінального процесуального закону)» (реєстр. №6009 від 01.02.2017)

До реєстр. № 6009

  від 01.02.2017

   ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

             Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на своєму засіданні розглянув поданий народними депутатами України Д. Лубінцем, С. Валентировим та О. Пономарьовим проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо організаційного удосконалення кримінального процесуального закону)» (реєстр. №6009 від 01.02.2017).

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є врегулювання проблемних питань практичної діяльності, забезпечення прав та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Законопроектом пропонується внесення таких змін до діючого Кримінального процесуального кодексу України: уточнити, що повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні перевіряються слідчим, прокурором, слідчим суддею та судом згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру адвокатів України та підтверджуються посвідченням адвоката України (частина перша статті 50), визначити момент затримання особи з моменту обмеження її можливості вільного пересування будь-якими діями або бездіяльністю уповноваженої службової особи (ст. 209); закріпити невідкладний обов'язок протягом 24 годин після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування письмово повідомити про це потерпілого або заявника (частина шоста ст. 214).

Однак, законопроект містить ряд недоліків на які вказує і Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України. Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» документом, який посвідчує статус адвоката, є свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Таким чином, особа може здійснювати професійну діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту лише за наявності у неї свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України. В частині першій статті 50 КПК пропонується передбачити, що повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні перевіряються слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України. На сьогодні у разі виникнення у слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду сумнівів вони і так не позбавлені можливості перевірити повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні в Єдиному реєстрі адвокатів України на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Разом з тим, як свідчать події останніх місяців, зобов’язання їх здійснювати відповідні перевірки може зумовити неможливість проведення досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ з об’єктивних причин, наприклад, внаслідок хакерської атаки на названий веб-сайт або тимчасової технічної відсутності доступу до мережі Інтернет. Допущення подібної ситуації є неприпустимим; у змінах до частини першої статті 209 КПК пропонується встановити, що особа є затриманою з моменту обмеження її можливості вільного пересування будь-якими діями або бездіяльністю уповноваженої службової особи. При цьому ні з самого законопроекту, ні з пояснювальної записки до нього неможливо встановити, яким чином бездіяльність уповноваженої службової особи може обмежити можливість особи вільно пересуватися.

Розглянувши зазначений проект Закону України на своєму засіданні, Комітет ухвалив рішення, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Такої ж думки дотримується і Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України.

Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – народного депутата України Кожем’якіна А.А.

Додаючи висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції та проект Постанови Верховної Ради України з цього питання, просимо розглянути.

 

 

Голова Комітету                                                           А.Кожемякін