Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота у Комітеті > Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

Діяльність Комітету

Законопроектна робота

Аудіо ВідеоФото

Медіа-архів

RSS
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

20 жовтня 2017, 10:20 Комітет

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув на своєму засіданні 18 жовтня 2017 року проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо термінів обрання запобіжного заходу» (реєстр. № 6575 від 09.06.2017 р.)

До реєстр. № 6575 від 09.06.2017 р. 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув на своєму засіданні 18 жовтня 2017 року проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо термінів обрання запобіжного заходу» (реєстр. № 6575 від 09.06.2017 р.), поданий народним депутатом України Березою Б.Ю.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 186 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) новою частиною, відповідно до якої встановлюється, що прийняття та розгляд слідчим суддею, судом клопотання про застосування запобіжного заходу щодо затриманої особи, підозрюваної, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення здійснюється у робочий та неробочий час, включаючи вихідні та святкові дні.

Проаналізувавши законопроект, народні депутати України – члени Комітету вважають, що запропоновані автором доповнення є недоцільними, оскільки у чинному кримінальної процесуальному законодавстві встановлені достатні гарантії щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо осіб, підозрюваних, обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення.

Також запропоновані зміни є дискримінаційними і не передбачають у такий же спосіб розгляду клопотання підозрюваного, обвинуваченого, його захисника про зміну запобіжного заходу, що нівелює засади рівності сторін кримінального процесу та презумпції невинуватості.

Крім того, запропонована редакція нової частини другої статті 186 КПК не відповідає структурній побудові цієї статті, в якій йдеться про негайність розгляду клопотання і обчислення 72-годинного строку. Тобто, частина перша статті 186 КПК визначає загальний строк розгляду слідчим суддею, судом клопотання про застосування або заміну запобіжного заходу.

Також, у частині другій статті 211 КПК міститься нормативно встановлений термін, протягом якого затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 60-ти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання нею запобіжного заходу. Тобто, навіть за умови затримання особи в п’ятницю після закінчення робочого дня, передбачений законом час для звернення з клопотанням про застосування запобіжного заходу та розгляду вказаного клопотання слідчим суддею, судом передбачає можливість здійснення вказаних заходів у робочий час.

Таким чином, з урахуванням порядку обчислення процесуальних строків, визнаного статтею 115 КПК та обов’язковості вчинення процесуальних дій у строки, встановлені КПК, розгляд слідчим суддею, судом клопотання про застосування або заміну запобіжного заходу здійснюється, зокрема, у неробочий час (частина сьома статті 115), у святкові та вихідні дні.

Крім того, запропоновані законопроектом новели необхідно узгодити з нормами частини першої статті 186 КПК України, які, на відміну від законопроекту, регулюють питання не лише розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, але й про його зміну.

Загалом, питання внутрішньої організації режиму роботи суду не є предметом регулювання кримінального процесуального законодавства. З метою дотримання процесуальних строків відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу законів про працю України у судах загальної юрисдикції встановлюється чергування з прийому та розгляду всіх видів клопотань органів досудового розслідування та клопотань інших учасників кримінального провадження у вихідні, неробочі та святкові дні.

Головне науково-експертне управління Апарату ВРУ вважає, що запропонований законопроект доцільно відхилити.

Експерти Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури, Верховного Суду України, науковці Інституту законодавства ВРУ та Київського національного університету ім. Т. Шевченка вказують на достатню законодавчу урегульованість даного питання та рекомендують повернути проект суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

З огляду на зазначене, Комітет прийняв рішення  рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо термінів обрання запобіжного заходу» (реєстр. № 6575) за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. Кожем’якіна.

Проект постанови Верховної Ради України та необхідні матеріали додаються.

Просимо розглянути. 

 

 

 

Голова Комітету                                                          А. Кожем’якін