Головна > Текстові публікації > Звітність Комітету

Діяльність Комітету

Аудіо ВідеоФото

Медіа-архів

RSS
05 жовтня 2015, 15:57

Звіт про підсумки роботи Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за період роботи другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 2015 р.

Затверджено

Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

(Протокол засідання  26 від «2»  вересня 2015 р.)

 

Звіт

про підсумки роботи Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за період роботи другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 2015 р.

 

План роботи Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на лютий – липень 2015 р.  затверджений на засіданні Комітету 14 січня 2015 р. (протокол № 7).

За період другої сесії Верховної Ради України Комітетом проведено 15 засідань, з них одне виїзне, на яких розглянуто 154 питання, в тому числі питань контролю – 13.

Основні зусилля протягом звітного періоду, так само як і протягом попередніх сесій, були спрямовані на виконання законопроектної функції Комітету.

Разом з тим, Комітет приділяв увагу також розгляду питань контролю, зокрема в розрізі моніторингу ефективності застосування прийнятих законів України, які набрали чинності з 2014 р. та раніше, тобто діяли більше ніж один рік.

Станом на 31.08.2015 р. на опрацюванні в Комітеті перебуває 213 законопроектів (в т.ч. 35 Постанов), з яких подано на розгляд Верховної Ради України – 64 законопроекти.

За результатами розгляду Верховною Радою України законопроектів, підготовлених Комітетом, протягом другої сесії ухвалено наступні рішення:

Ø                   Прийнято Законів – 27, (в тому числі 5 первинних) та 3 постанови;

Ø                   Прийнято за основу – 19;

Ø                   Повернуто на доопрацювання – 1;

Ø                   Відхилено та знято з розгляду – 13.

Підготовлено та очікують розгляду Верховною Радою України у першому читанні 42 законопроекти, з них 3 – у другому читанні  (реєстр. №№ 1137, 2890, 2292);  з вето Президента – 1165, 1793, 1848, 2561.

Зміст найбільш значущих із прийнятих Законів України:

1) Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів”  від 12 лютого 2015 р.  № 186-VІІІ.

Положення Закону доповнюють Кримінальний кодекс України статтею 3361, яка передбачає впровадження кримінальної відповідальності  за відмову від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) та у разі проведення цільової мобілізації незалежно від режиму функціонування держави, чи то в мирний час, чи в особливий період. Санкцією статті передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Крім цього,  вносяться зміни до  спеціальних законів України, таких як  “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про оборону України”  та “Про основи національної безпеки України”, спрямовані на усунення прогалин в регулюванні відносин, що виникають у сфері цивільного захисту населення та не врегульовані положеннями, введеного в дію з 01.07.2013 р., Кодексу цивільного захисту України.

 

2) Закон України «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про міліцію» щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції» від 13 лютого 2015 № 208-VIII.

Законом внесено зміни до Закону «Про міліцію» і встановлено одноразову грошову допомогу для членів сімей, батьків та утриманців працівників міліції у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб у разі їхньої загибелі під час виконання службових обов’язків.

У випадку отримання поранення, яке призвело до встановлення інвалідності, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ, працівникам міліції передбачено допомогу у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму у разі встановлення інвалідності I групи, 200-кратного - при отриманні II групи, 150-кратного - у разі встановлення інвалідності III групи.

У випадку часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності розмір допомоги передбачений від 20-кратного до 100-кратного прожиткового мінімуму.

 

3) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб" від 02 березня 2015 № 218-VІІІ.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України з метою посилення відповідальності, насамперед керівників банків, контролерів та інших власників істотної участі у банку, під час прийняття ними рішень, що впливають на фінансовий стан банку, підвищення ефективності банківського  нагляду, забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку.

Запровадження передбачених законом змін створить правове підґрунтя для вжиття ефективних заходів із забезпечення стабільності банківської системи в умовах підвищених фінансових ризиків, сприятиме підвищенню загального рівня довіри населення до банківської системи України, оптимізації витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,  пов'язаних із виплатами вкладникам – фізичним особам, посиленню захисту прав інших кредиторів банків.

 

          4) Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку» від 13 травня 2015 № 394-VIII.

Законом внесено зміни до частини 3 статті 168 «Порядок тимчасового вилучення майна» та статті 236 «Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи» Кримінального процесуального кодексу України.

Законом встановлюється обов’язок слідчого, прокурора або іншої уповноваженої особи надавати копію протоколу про обшук та тимчасове вилучення майна.

 

5) Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України від 14 травня 2015 № 419-VIIІ.

 Законом запроваджується інститут священнослужителів (капеланів) в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України на добровільних засадах та врегульовуються організація і координація   здійснення душпастирської опіки та інші питання.

 Крім зазначеного, положеннями Закону дозволяється доступ священика не тільки до засуджених, а і до тих, хто тільки взятий під варту;  гарантується недоторканність права на сповідь і конфіденційність сповіді;  забезпечується доступ до душпастирювання не тільки ув'язненими, а і персоналу місць позбавлення волі, який несе службу в достатньо важких умовах і потребує душпастирської уваги не меншою мірою ніж ув'язнені.

Також, Законом забороняється оприлюднювати, фіксувати технічними засобами та відтворювати будь-яку інформацію, отриману зі сповіді. Відомості, отримані зі сповіді не можуть бути предметом досудового розслідування, досудового слідства чи кримінального провадження, використовуватися як доказ.

 

6) «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень» (реєстр. № 2667).

Зазначений проект Закону прийнятий Верховною Радою України 2 липня 2015 р. у другому читанні та в цілому як Закон України.

Законом  визначається перелік адміністративних посад військових прокуратур, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і порядок призначення на ці посади, а також чітко розмежувати суб'єкта призначення на адміністративні посади в регіональних та місцевих прокуратурах. Крім того, заповнюється прогалина в названому Законі щодо визначення суб'єкта призначення прокурорів в місцевих прокуратурах. Такі зміни враховують вимоги пунктів 59, 102, 103 коментарів експертів Генерального Директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи від 5 грудня 2014 року, наданих до Закону.

Також з метою оптимізації структури регіональних та місцевих прокуратур з урахуванням обсягу виконуваної роботи, обсягу мешканців регіону та інших показників пропонується внести зміни до статей 10 і 12 Закону, встановивши, що визначення кількості заступників керівника регіональної та місцевої прокуратури здійснюється у кількості не більше трьох для заступників керівника регіональної прокуратури та двох для заступників керівника місцевої прокуратури.

На «перехідний» період проектом пропонується встановити певні особливості застосування Закону, які б дозволили здійснювати формування професійного прокурорського корпусу. Так, пропонується передбачити, що призначення прокурорів, які на день набрання чинності Законом працюють в міських, районних, міжрайонних, районних в містах прокуратурах, до місцевих прокуратур здійснюватиметься за результатами успішного проходження тестування.  У свою чергу добір кадрів в місцеві прокуратури осіб, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, відбуватиметься також за умови проходження стажування строком до року. Призначення та звільнення прокурорів, у тому числі з адміністративних посад, здійснюватиметься без відповідних рекомендацій Ради прокурорів України чи подань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників та працівників навчальних, наукових установ прокуратури протягом року здійснюватиметься за процедурами, визначеними Дисциплінарним статутом прокуратури України, що затверджений постановою Верховної Ради України.

Призначення на адміністративні посади в місцеві прокуратури здійснюватиметься шляхом проведення відкритого чотирьохрівневого конкурсу.

Передбачається також, що положення статті 12 та Додатку до названого Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур (зі змінами) набирають чинності з 15 грудня 2015 року. До створення зазначених прокуратур їх повноваження здійснюватимуть міські, районні, міжрайонні, районні в містах прокуратури, що діють на сьогодні, а за прокурорами та керівниками цих прокуратур зберігатиметься відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності Законом, при реалізації функцій прокуратури.

 

7) Закон України «Про Національну поліцію» (реєстр. № 2822), прийнятий Верховною Радою України 2 липня 2015 р. у другому читанні та в цілому як Закон України.

 Основною метою зазначеного Закону є створення Національної поліції в Україні – органу виконавчої влади, який служитиме суспільству і призначений для охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки.

Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції тощо.

       

         9) «Про муніципальну варту» (реєстр. № 2890).

          21.05.2015 р. Верховною Радою прийнятий в першому читанні. На теперішній час, законопроект підготовлений Комітетом до другого читання та внесений Верховній Раді України для розгляду на пленарному засіданні 14 липня 2015 р. і прийняття в другому читанні і в цілому як Закон.

Метою законопроекту є удосконалення існуючої системи захисту життя, здоров'я, прав і свобод членів територіальних громад, їх власності, природного середовища, а також інтересів самої громади від протиправних посягань.

Це буде досягнуто шляхом закріплення на законодавчому рівні права місцевих рад створювати муніципальну варту, як виконавчий органи в системі місцевого самоврядування, що фінансуватиметься за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, або за рахунок інших джерел не заборонених законодавством та виконуватиме роль підконтрольного громаді механізму забезпечення законності та правопорядку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

10) Верховною Радою України ухвалений в другому читанні і в цілому законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами», Р. № 1165, але до прийнятого Закону Президентом України застосовано право вето.

Згідно з положеннями Закону посилюється роль громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами. З цією метою, запроваджується інститут громадського обвинувачення в кримінальному провадженні.

Громадським обвинувачем може бути фізична або юридична особа, яка безпосередньо є потерпілою від кримінального правопорушення або якій стало відомо про вчинення службових злочинів з ознаками корупційних діянь щодо інших осіб, передбачених статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), статтею 370 (провокація підкупу) Кримінального кодексу України. При цьому громадський обвинувач користується тими ж правами що й слідчий та прокурор та стає повноправним учасником розслідування кримінального провадження.

 

Таким чином, Комітетом було виконано низку стратегічних завдань, які стояли перед Верховною Радою України у сфері реформування правоохоронної системи та закріплені в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної   енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, Угоді про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді України восьмого скликання,  Постанові Верховної Ради України «Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні». Указі Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020»» та інших документах.

Протягом звітного періоду здійснено збір та аналіз інформації з питань законодавчого забезпечення  діяльності правоохоронних органів України та  проведені наступні комітетські слухання, круглі столи та інші заходи:

 25 березня 2015 р. проведене виїзне засідання Комітету з порядком денним: “Про стан та заходи щодо удосконалення законодавчого забезпечення діяльності територіальних органів управління, слідчих ізоляторів та установ виконання покарань Державної пенітенціарної служби України, та  виконання ними законодавчих актів України”, рішення якого затверджено на засіданні Комітету від 13.05.2015 р. протокол № 19.

За результатами розгляду зазначеного питання, при участі повноважних представників Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Державної пенітенціарної служби України, керівників територіальних управлінь ДПтС України в областях, голів окремих спостережних комісій та громадських організацій, Комітетом прийнято відповідне рішення, яким рекомендується Кабінету Міністрів України та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади опрацювати низку проблемних питань кримінально-виконавчої системи України та подати на розгляд Верховної Ради України наведені у ньому законопроекти, з метою комплексного законодавчого врегулювання питань діяльності Державної пенітенціарної служби України.

 У вересні-жовтні 2015 р. на одному з засідань Комітету планується розглянути питання щодо виконання цього рішення.

     

6 лютого 2015 року у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбулась установча нарада робочої групи з підготовки реформування законодавства щодо інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю.

Рішенням Комітету від 11 лютого 2015 р. пр. № 12 затверджено склад Робочої групи при Комітеті з підготовки реформування законодавства у сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю.

Результатом напрацювання Робочої групи із залученням провідних фахівців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України та інших осіб, є проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності за вчинені правопорушення у сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю”, реєстр. № 2133а від 19.06.2015 р., поданий народними депутатами України” А.А. Кожем’якіним, В.В. Бухарєвим, Р.В. Лук’янчуком, В.М. Королем, М.П. Паламарчуком.

             Народні депутати України – члени Комітету (Безбах Я.Я., Бухарєв В.В., Паламарчук М.П., Купрій В.М., Котвіцький І.О., Костенко П.П., Геращенко А.Ю.) та працівники секретаріату Комітету приймали участь у засіданнях Робочої групи з перевірки оприлюднених Державною фінансовою інспекцією України повідомлень про фінансові порушення, а також з перевірки інших фактів зловживань в державному секторі економіки, утвореної з представників Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету з питань запобігання і протидії корупції.

Робочу групу було сформовано відповідно до протокольного доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 10.04.2015 р. щодо перевірки можливих фактів зловживань в державному секторі економіки,  за наведеними екс - керівником Державної фінансової інспекції України М. Гордієнком відомостей про результати ревізій 17-ти державних підприємств, установ та організацій, здійснених у період 2010-2014 років, внаслідок яких було оприлюднено факти спричинення державі збитків на суму близько 7,6 млрд. гривень.

        

21 квітня 2015 року проведено перше засідання Робочої групи, утвореної з представників Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету з питань запобігання і протидії корупції щодо перевірки можливих фактів зловживання в державному секторі економіки.

За результатами проведених дев’яти засідань Робочої групи, народні депутати України та працівники секретаріату Комітету прийняли участь у підготовці Звіту робочої групи, який було представлено Головою робочої групи Березою Б.Ю. на пленарному засіданні Верховної Ради України п’ятого травня 2015 р.

         

 20 березня 2015 року о 15:00 у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбулося засідання робочої групи по реабілітації політичних в’язнів щодо внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів (реєстр. № 1781).

15 квітня та 17 квітня  2015 року у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбулись засідання робочої групи по реабілітації політичних в’язнів.

         

            30.04.2015 р. «Круглий стіл» на тему: «Прогалини у сфері запобігання та протидії злочинам на ґрунті нетерпимості».

Учасники висловили вдячність Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за сприяння у проведенні заходу, підкреслили що об’єднання зусиль народних депутатів і громадськості сприятиме захисту.

           19 травня та 16 червня 2015 року на базі підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби України Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності під керівництвом Юрія Мірошниченка відбулись робочі зустрічі на тему: «Законодавче забезпечення дотримання прав людини в пенітенціарній системі України». За результатами яких, народними депутатами України – членами Комітету, спільно з деякими громадськими організаціями та науковцями, підготовлено п’ять законопроектів,  які ідуть  в контексті  масштабної реформи пенітенціарної системи  та 3 липня 2015 р. зареєстровані у Верховній Раді та за дорученням Голови Верховної Ради України направлені в Комітет для їх опрацювання та попереднього розгляду, а саме:

           1.    Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок) № 2254а.

           2.    Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань) № 2252а.

           3.    Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо удосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або місця постійного проживання родичів) № 2253а.

           4.    Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань) № 2255а від 03.07.2015.

            5. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення) 2251а від 03.07.2015.

Щодо  контрольної  функції Комітету.

Протягом звітного періоду здійснювався збір та аналіз інформації з питань виконання законодавчих актів України прокуратурою,  Міністерством   внутрішніх справ, Державною пенітенціарною службою України,   податковою   міліцією   та   іншими правоохоронними органами України.

 Деякі з них були розглянуті на засіданнях Комітету, зокрема:

 11 лютого   2015 р. заслухано інформацію голови підкомітету Короля В.М. з приводу звернення Комітету до Міністра оборони України Полторака С.Т. щодо забезпечення військової частини – польова пошта В1252 новою бронетанковою технікою на заміну старої, що знаходиться в аварійному стані.

УХВАЛИЛИ: Доручити Голові Комітету Кожем’якіну А.А., секретарю Комітету Геращенку А.Ю., голові підкомітету Королю В.М. особисто зустрітися з Міністром оборони України Полтораком С.Т. та поінформувати його про ситуацію, що склалася в військовій частині (польова пошта В1252) з укомплектуванням її військовим спорядженням, танками та іншою бронетехнікою.

За результатами доручення Комітету та відповідного звернення до Міністра оборони України Голови Комітету Кожем’якіна від 13.02.2015 р. № 04-18/10-364 отримано інформацію, особисто надану Міністром оборони України Полтораком С.Т. від 04.03.2015 р. № 220/2270 щодовжиття заходів з забезпечення військової частини – польова пошта В1252 справними зразками бронетанкового озброєння та особовим складом.

Також 11.02.2015 р. заслухано інформацію народного депутата України – члена Комітету Шенцева Д.О. з приводу незаконних дій з боку ТОВ «НАЗ-ОЛЕ», які грубо  порушують громадянські права сімей Опарій та Сидорюк, а також щодо законності купівлі ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» нежитлових приміщень бази відпочинку ім.О.В.Соіча, які належали Державі.

 

УХВАЛИЛИ: Направити звернення до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити викладені у ньому факти, вжити відповідних заходів реагування та поінформувати Комітет.

Листом від 31.03.2015 р. за вих. № 05/1-42-15 прокурор Харківської області Данильченко Ю.Б. поінформував Комітет про результати перевірки звернення Комітету. В даний час питання  розглядається судовими інстанціями в порядку цивільного судочинства.

 

4 березня 2015 р. Заслухано інформацію про заходи, вжиті Генеральною прокуратурою України за результатами проведеного Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених органам прокуратури України на забезпечення їх діяльності.

УХВАЛИЛИ:

1. Взяти інформацію Рахункової палати України та Генеральної прокуратури України до відома.

2. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України реалізувати пропозиції викладені у Звіті Рахункової палати України «Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених органам прокуратури України на забезпечення їх діяльності від 22.07.2014 р. № 04-20/10-1658», а саме:

         2.1. Визначити порядок централізованого забезпечення органів прокуратури транспортними і матеріально-технічними засобами за рахунок коштів Державного бюджету України як це передбачено статтею 116 Конституції України та внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів";

         2.2. Ініціювати приведення постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 505 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури" у відповідність із вимогами статті 49 Закону України "Про прокуратуру" у частині встановлення заробітної плати прокурорів і слідчих прокуратури, виходячи із посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років;

2.3. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення дотримання вимог
чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за
бюджетні кошти;

2.4. Здійснити комплекс організаційних заходів щодо прийняття інформаційної системи у промислову експлуатацію, призначивши відповідальних осіб за її ведення, підтримку і адміністрування. Завершити побудову комплексної системи захисту інформації ЄРДР та отримати атестат відповідності на інформаційну систему;

2.5.  Удосконалити відповідно до вимог законів України "Про вищу освіту" та "Про освіту" систему формування державного замовлення на підготовку фахівців та наукових і науково-педагогічних кадрів для органів прокуратури;

2.6. Вжити заходів щодо оприбуткування Національною академією прокуратури України земельної ділянки площею 1,7233 га і вартістю 9397,0 тис. грн. згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ";

2.7. Забезпечити ефективний контроль за результативним і цільовим використання бюджетних коштів органами прокуратури України;

2.8. Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень при використанні бюджетних коштів і притягнення до відповідальності винних у цьому посадових осіб.

3. Про вжиті заходи  повідомити Комітет Верховної Ради України  з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності до 30 квітня 2015 року.

 За результатами розгляду зазначеного рішення та звернення Комітету від 25.03.2015 р. № 04-18/10-671 Генеральна прокуратура України поінформувала Комітет листом від 08.04.2015 р. № 18/777вих-15 про вжиті заходи щодо ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності органів прокуратури України та реалізації пропозицій, викладених у Звіті Рахункової палати України.

 

18 березня 2015 р. обговорено питання про виконання Рішення спільного засідання комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та з питань запобігання і протидії корупції на тему: «Про заходи, що вживаються Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України з метою встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів проти мирних громадян 30.11.13 р., 01.12.13 р., 18 і 20.02.2014 р., та інших злочинів, пов‘язаних з викраденням, катуванням, побиттям громадян – учасників Революції гідності» від 10.12.2014 р.

УХВАЛИЛИ:

І. 1. Інформацію Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо заходів, які вживаються Генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України з метою встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів проти мирних громадян 30.11.2013 р., 01.12.2013 р., 18-20.02.2014 р., та інших злочинів, пов‘язаних з викраденням, катуванням, побиттям громадян – учасників Революції гідності» - взяти до відома.

2. Відзначити, що останнім часом намітились позитивні зрушення у розслідуванні злочинів проти учасників “Революції гідності”, але ці позитивні зрушення з’явилися лише протягом останніх двох місяців, після спільного засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету з питань запобігання і протидії корупції, а також, збирання підписів народних депутатів за висловлення недовіри попередньому Генеральному прокурору України, висловлення чіткої позиції громадськими та міжнародними організаціями з приводу затягування у розслідуванні злочинів.

3.  Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України в межах компетенції активізувати роботу з реалізації заходів щодо встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів проти мирних громадян 30.11.2013 р., 01.12.2013 р., 18-20.02.2014 р., та інших злочинів, пов‘язаних з викраденням, катуванням, побиттям громадян – учасників Революції гідності.

4. Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України в межах компетенції активізувати роботу з реалізації заходів щодо розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України Януковичем В.Ф., його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до фінансування сепаратистської діяльності на території України.

5. Генеральній прокуратурі України продовжити до 30 числа кожного наступного місяця інформувати Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо завершення досудового розслідування  у злочинах вказаної категорії та направлення таких кримінальних проваджень до суду.

ІІ. 1. Приєднати надану до Комітету в письмовому вигляді інформацію Міністерства внутрішніх справ України із зазначеного питання до матеріалів справи та взяти її до відома.

2. Направити Міністру внутрішніх справ України листа щодо  вжиття необхідних та дієвих заходів стосовно завершення розслідування злочинів вчинених проти мирних громадян 30.11.2013 р., 01.12.2013 р., 18-20.02.2014 р. та інших злочинів, пов‘язаних з викраденням, катуванням, побиттям громадян – учасників Революції гідності.

 

Крім цього, 18.03.2015 р., заслухано також інформацію першого заступника Голови Комітету Паламарчука М.П. щодо протиправних дій керівництва МВС України по втручанню у статутну діяльність Профспілки атестованих працівників  органів внутрішніх справ України.

УХВАЛИЛИ:

1. Доручити секретаріату Комітету підготувати від Комітету лист на Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. щодо термінового відновлення статутної діяльності Профспілки атестованих працівників ОВС України.

2. Заслухати персонально на засіданні Комітету заступника Міністра внутрішніх справ України Чеботаря С.І. із зазначеного питання.

За результатами розгляду зазначеного рішення та відповідного звернення Комітету від 20.03.2015 р. № 04-18/10-614 отримано інформацію від МВС України від 31 березня 2015 р. за № 16623/Чб щодо співпраці МВС та Профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України.

       

3 червня 2015 р. заслухано та обговорено інформацію першого заступника Голови Комітету Мосійчука І.В. щодо діяльності начальника УМВС України у Донецькій області Аброськіна В.В.

УХВАЛИЛИ: Звернутися від Комітету до Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. з пропозицією провести службове розслідування з приводу наведених народним депутатом України І.Мосійчуком фактів діяльності начальника ГУМВС України у Донецькій області Аброськіна В.В., за результатами якого розглянути питання про його відповідність займаній посаді.

        За результатами розгляду зазначеного доручення та відповідного звернення Першого заступника Голови Комітету М.П. Паламарчука від 11.06.2015 р. № 04-18/10-1391 до Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. отримано відповідь МВС України від 06.07.2015 р. № 26132/Тх щодо продовження терміну перевірки у зв’язку з необхідністю отримання додаткових матеріалів та вивченням великого за обсягом кола питань.

 Значну увагу Комітет також приділяв питанню моніторингу стану виконання та ефективності прийнятих Законів України, віднесених до предмету відання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, зокрема, практиці їх застосування  правозастосовчими органами держави. З цією метою, підкомітетам Комітету доручено активізувати роботу з використання отриманої від правоохоронних органів України інформацію у подальшій законопроектній роботі та контрольній діяльності  Комітету.

За  другу сесію Верховної Ради восьомого скликання, станом на 31.08.2015 р., до Комітету від громадян надійшло - 1574 звернень, від юридичних осіб - 482.

Протягом другої сесії Комітетом вжито заходів щодо поліпшення рівня міжнародної діяльності Комітету, зокрема:

             30 березня 2015 року у Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбулась зустріч зі Спеціальними Представниками Генерального секретаря Ради Європи в Україні п. Крістосоном Джіакумопулосом та Головою Офісу Ради Європи в Україні.

        

2 квітня 2015 року у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбулась зустріч Голови Комітету А.А. Кожемякіна та членів Комітету з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччини в Україні паном Крістофором Вайлем.

 

7 травня 2015 р. відбулась зустріч Голови Комітету Андрія Кожемякіна з Головою Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні Калманом Міжеєм.

 

            12.05.2015 р. зустріч Голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем’якіна та народних депутатів України – членів Комітету з Міністром внутрішніх справ федеральної землі Баден-Вюртемберг Райнгольдом Галем, Головою комітету – депутатом  Вальтером Гайлером (партія СДПС), Заступником Голови комітету – депутатом Карлом Кляйном (партія ХДС), Надзвичайним та Повноважним Послом Німеччини в Україні Крістофом Вайлем та членами комітету із внутрішніх справ Ландтагу федеральної землі Баден-Вюртемберг.

Метою зустрічі було обговорення актуальних питань щодо реформування правоохоронної системи України.

Голова Комітету Андрій Кожем’якін у вступному слові ознайомив делегацію з Німеччини зі структурою Комітету, предметом відання Комітету, його роботою та актуальними питаннями реформування правоохоронних органів в Україні.

Андрій Кожем’якін наголосив, що Комітет приділяє велику увагу питанням повномасштабного реформування правоохоронної системи. Комітетом розроблено і прийнято новий Кримінально процесуальний кодекс України, Закон України «Про прокуратуру», Закон України «Про амністію у 2014 році». На сьогоднішній день в Комітеті опрацьовується законопроект «Про Державне бюро розслідування», головним завданням якого буде запобігання і протидія найбільш небезпечним кримінальним правопорушенням. Також на черзі реформування органів внутрішніх справ.

Заступник Голови Комітету Купрій В.М., в свою чергу, наголосив на необхідності виконання Україною статті 8 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а саме щодо ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та пов’язаних з ним документів.

Під час обговорення Голова Комітету зазначив, що під час «революції гідності» Комітет, чи не єдиний, що проявив свою чітку політико-правову позицію у боротьбі із злочинним режимом, очолюваним В.Януковичем. Свідченням цього є направлення десятків звернень до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших державних органів щодо недопущення насильства над громадянами, необхідності забезпечення їх прав та свобод гарантованих Конституцією України.

Перший заступник Голови Комітету Паламарчук М.П. поінформував про стан реформ Міністерства внутрішніх справ України.

В свою чергу представники делегації поінформували членів Комітету про діяльність поліції в федеральній землі Баден-Вюртемберг, поділились досвідом реформування в зазначеній сфері.

Члени Комітету та працівники його секретаріату брали активну участь у роботі конференцій, «круглих столів», семінарів з питань, що віднесені до предмету відання Комітету, зокрема:

Взято участь у шести конференціях, «круглих столах» присвячених вирішенню нагальних практичних та теоретичних проблем законотворчої діяльності та функціонування правоохоронних органів України:

1. «Круглий стіл» на тему: «Концептуальні підходи до реформування МВС у контексті загальнонаціонального плану реформ» (16.04.2015 р., м. Київ);

2. «Круглий стіл» на тему:  «Оцінка впровадження Кримінального процесуального кодексу України в рамках проекту «Підтримка кримінальної юстиції в Україні»(27.04.2015 р. м. Київ);

3. «Круглий стіл» на тему: «Прогалини у сфері запобігання та протидії злочинам на грунті нетерпимості» (30.04.2015р., м. Київ);

4. Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Ціна свободи» щодо звіту правозахисних організацій про злочини проти людяності, скоєні під час Євромайдану (листопад 2013 року – лютий 2014 року, (15.05.2015 р. м. Київ); 

5. Конференція на тему: «Реформування правоохоронної системи України – вимога сьогодення» (19.05.2015 р., м. Київ);

6. Конференція на тему: “Діяльність правоохоронних органів і дотримання прав людини” (29.05.2015 р. м. Київ);

 За наслідками конференцій, симпозіумів та семінарів у Комітеті узагальнені відповідні матеріали для використання у практичній роботі.

Висновки і пропозиції:

1. Актуальним залишається питання:

- гуманізації системи кримінальної юстиції шляхом реалізація положень Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження кримінальних проступків ( законопроект реєстр. № 2897 перебуває на розгляді, Комітет акумулює аналітичні матеріали щодо його реалізації);

- правової регламентації оперативно-розшукової діяльності поза рамками кримінальних проваджень та у рамках кримінальних проваджень – гласних і негласних слідчих (розшукових) дій;

- законодавчого врегулювання обігу цивільної зброї в Україні (законопроекти реєстр. № 1135, 1135-1 перебувають на розгляді, Комітет акумулює аналітичні матеріали щодо їх  реалізації).

2. Аналіз практики застосування законодавчих актів у діяльності  правоохоронних органів держави показує, що з боку Комітету необхідно  продовжувати постійний і дієвий контроль  за відповідністю  чинним законам України підзаконних  нормативно – правових актів, своєчасністю їх прийняття, в тому числі відомчих, що приймаються правоохоронними органами.

3. Комітет вважає, що Верховна Рада України повинна більше уваги приділяти виконанню контрольної функції, зокрема контролю за станом виконання чинних законів України. При цьому, особливу увагу слід звернути на забезпечення цього напряму діяльності організаційними та людськими ресурсами.

 

Голова Комітету                                                                                                  А. Кожем'якін