Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота у Комітеті > Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

Голова Комітету


Монастирський Денис Анатолійович


докладніше

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів щодо яких Комітет є головним

28 лютого 2018, 17:06 Комітет

Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на засіданні, що відбулось 28 лютого 2018 року, протокол № , розглянутий проект Закону України «Про внесення змін про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства» (реєстр. № 7547)

До реєстр. № 7547 від 05 лютого 2018 р.

  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

          Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на засіданні, що відбулось 28 лютого 2018 року, протокол № , розглянутий проект Закону України «Про внесення змін про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства» (реєстр. № 7547), поданий народними депутатами Сотник О. С., Остріковою Т. Г. та іншими народними депутатами України.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про судову експертизу», які дозволять усунути недоліки, що з’явились в КПК України та зазначеному Законі внаслідок прийняття Верховною Радою України 3 жовтня 2017  року Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів»), який, зокрема, змінив порядок розгляду клопотань про заходи забезпечення провадження, проведення експертизи в кримінальному провадженні та запровадив можливість оскарження повідомлення про підозру на стадії досудового розслідування.

Зміни, що пропонуються у проекті Закону «Про внесення змін про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства» (реєстр. № 7547), насамперед, дають можливість:

-                                         подавати клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;

-                     одержувати ухвали про проведення обшуку в слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;

-                                         звужують перелік відомостей, що повинні міститися в клопотанні про проведення обшуку та підстави для відмови у задоволенні клопотання у проведенні обшуку;

-    змінюють порядок проведення експертизи;

-  виключають повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником з переліку рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що можуть бути оскаржені;

-        виключають такі підстави проведення судової експертизи як відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

Проаналізувавши законопроект, народні депутати України – члени Комітету зазначили, що зміни у Кримінальний процесуальний кодекс України від 03 жовтня 2017 року були внесені всупереч концептуальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду та принципу змагальності сторін.

Прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства» (реєстр. № 7547) сприятиме відновленню принципу змагальності сторін в кримінальному процесі та забезпечить ефективність правосуддя на стадії досудового розслідування.

Разом з тим, члени Комітету звернули увагу на те, що Регламентом Верховної Ради України (частина шоста статті 91) передбачено, що до законопроекту про внесення змін до законів додається порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його редакцію з урахуванням запропонованих змін. На порушення цієї норми у Порівняльній таблиці до проекту крім чинної і пропонованої редакції закону наведено редакцію, яка стане чинною лише з 15 березня 2018 року.

З    точки  зору    законодавчої    техніки   є   неприпустимим,    коли    одні    зміни,

запропоновані проектом, вносяться до чинної вже редакції статей КПК (зокрема, частина третя статті 219, зміни до Закону «Про судову експертизу»), а інші – до редакції, що набере чинності тільки з 15 березня 2018 року.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що розгляд запропонованих у проекті змін наразі є передчасним. Їх ініціювання буде доречним та відповідатиме вимогам Регламенту Верховної Ради України після набрання чинності підпунктами 11-27 пункту 7 параграфу 1 розділу 4 Закону.

         Зважаючи на  значущість сфери правового регулювання законопректу, члени Комітету одноголосно (16 голосів «за») ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект в першому читанні за основу.

         Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено голову Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – народного депутата України Кожем’якіна Андрія Анатолійовича.

         Додаючи проект Постанови Верховної Ради України та висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України з цього питання, просимо розглянути.

 

Голова Комітету                                                                  А.КОЖЕМ’ЯКІН

                                                                                                                                   2